• بنر صفحات داخلی
چچ
دسته بندی کامپوزیت ها

دسته بندی کامپوزیت ها

جهت دسته بندی کامپوزیت ها روش های مختلفی مطرح میباشد که در ادامه به تعدادی از آن اشاره میشود: دسته بندی با توجه به ماده زمینه ای: کامیپوزیت های زمینه پلیمری(بالغ بر 99 درصد بازار مواد مرکب را شامل میشود.) کامپوزیت های زمینه فلزی-کامپوزیت های زمینه سرامیکی رزین های مورد استفاده در کامپوزیت های زمینه پلیمری شامل رزین های پلی استر، ونیل استر، اپوکسی و ... میباشد.

جهت دسته بندی کامپوزیت ها روش های مختلفی مطرح میباشد که در ادامه به تعدادی از آن اشاره میشود:

دسته بندی با توجه به ماده زمینه ای:

کامیپوزیت های زمینه پلیمری(بالغ بر 99 درصد بازار مواد مرکب را شامل میشود.)

کامپوزیت های زمینه فلزی-کامپوزیت های زمینه سرامیکی

رزین های مورد استفاده در کامپوزیت های زمینه پلیمری شامل رزین های پلی استر، ونیل استر، اپوکسی و ... میباشد.

دسته بندی با توجه به بخش سازه ای(الیاف):

الیاف شیشه، الیاف کربن، آرامید و ....

دسته بندی با توجه به چیدمان و آرایش الیاف:

لایه ای ، لیفی، ذره ای و .....

دسته بندی با توجه به روش تولید:

دستی، پالتروژن(کشش رانی)، قالب گیری فشاری، رشته پیچی، انتقال رزین و ...

مخفف های رایج در صنعت کامپوزیت:

FRP: Fiber Reinforced Polymer/Plastic

پلیمرهای تقویت شده با الیاف: به طور کلی به کلیه مواد کامپوزیتی زمینه پلیمری FRP گفته میشود.

PMC: Polymer matrix composite

کامپوزیت های زمینه پلیمری: کامپوزیت ها با توجه به بخش زمینه(ماتریکس) به انواع مختلفی تقسیم بندی میشوند و در صورتی که قسمت زمینه ای از مواد پلیمری ساخته شده باشد به آن pmc گفته میشود که در اصل از لحاظ کاربردی و عملی همان FRP میباشد و استفاده از مخفف FRP متداول تر است.

GRP: Glass Reinforced Polymer/Plastic

GFRP: Glass Fiber Reinforced Polymer/Plastic

در صورتی که الیاف تشکیل دهنده کامپوزیت ها از نوع شیشه (Glass) باشد، کامپوزیت های تولید شده با عنوان GRP یا GFRP شناخته میشود. در اصل GRP زیر مجموعه ای از FRP ها میباشد.

GRV: Glass Reinforced Vinyl ester

GFRP: Glass Fiber Reinforced Vinyl ester

کامپوزیت های زمینه پلیمری که با الیاف شیشه و رزین وینیل استر ساخته شده است.

GRE: Glass Reinforced Epoxy

GFRE: Glass Fiber Reinforced Epoxy

کامپوزیت های زمینه پلیمری که با الیاف شیشه و رزین اپوکسی ساخته شده است.

CRP: Carbon Reinforced Polymer/Plastic

CFRP: Carbon Fiber Reinforced Polymer/Plastic

ARP: Aramid Reinforced Polymer/Plastic

AFRP: Aramid Fiber Reinforced Polymer/Plastic

در صورتی که الیاف تشکیل دهنده مواد کامپوزیتی از نوع الیاف کربن (Carbon Fiber) باشد از حرف C و نیز الیاف آرامید (Aramid Fiber) از A استفاده میشود.

سال انتشار:
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف
آدرس کوتاه شده: