• بنر صفحات داخلی
چچ
رزین چیست، بررسی انواع رزین و کاربردهای آن

رزین چیست، بررسی انواع رزین و کاربردهای آن

ترکیبات آلی مصنوعی و یا طبیعی هستند که (resins) این مواد ویسکوزیته ی (گرانروی) بالایی دارند. نوع طبیعی آنها شفاف است و قابلیت اشتغال زایی زیادی دارند و دارای رنگی مابین زرد تا قهوه ای می باشند. این مواد به راحتی در حلال های آلی مانند اتر حل می گردند اما در آب نامحلول می باشند.

ترکیبات آلی مصنوعی و یا طبیعی هستند که (resins) این مواد ویسکوزیته ی (گرانروی) بالایی دارند. نوع طبیعی آنها شفاف است و قابلیت اشتغال زایی زیادی دارند و دارای رنگی مابین زرد تا قهوه ای می باشند. این مواد به راحتی در حلال های آلی مانند اتر حل می گردند اما در آب نامحلول می باشند.

سال انتشار:
اجازه انتشار: دارد
نوع: تالیف
آدرس کوتاه شده: