• بنر صفحات داخلی
گروه: محصولات
وضعیت: موجود می باشد
چچ

راهنمای انتخاب محصول

تمامی محصولات در یک نگاه
معرفی

فایل پیوست حاوی اطلاعات فنی تمامی محصولات حوزه رزین پلی استر غیراشباع، تولیدی این مجموعه، با ذکر کاربردهای آن میباشد.